DOVANŲ KUPONO PIRKIMO SUTARTIS IR GRĄŽINIMO GARANTIJA

 1. Paslaugų teikimo sąlygos
  1.1. Tarp Don’t Panic (toliau sutartyje Pardavėjas) ir Pirkėjo sudaryta Pirkimo sutartis, nustato santykius, susijusius su daugiafunkcinio Dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka bei Dovanų kupono naudojimo sąlygomis.
  1.2. Daugiafunkcinis Dovanų kuponas suteikia Paslaugos Gavėjui teisę pasinaudoti paslauga, nurodyta ant Dovanų kupono arba pakeisti į kitą Pardavėjo platinamą paslaugą.
  1.3. Vienu Dovanų kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą. Jeigu keičiant Dovanų kuponą, paslaugų/prekių yra įsigyjama ne už visą sumą, skirtumas tarp Dovanų kupono nominalo ir įsigytų paslaugų/prekių nėra grąžinamas.
  1.4. Dovanų kuponas galioja 6 mėnesius, jei nėra nurodyta kitaip, nuo jo įsigijimo dienos. Pasibaigus galiojimo terminui, kupono galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai už nepanaudotą kuponą negrąžinami, t. y. laikoma, kad Dovanų kuponas yra negaliojantis.
 2. Šalių teisės ir įsipareigojimai
  2.1. Įsigytą ir nepanaudotą Pardavėjo Dovanų kuponą galima grąžinti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo įsigijimo dienos. Klientas turi pateikti prašymą dėl lėšų grąžinimo. Jeigu už Dovanų kuponą buvo atsiskaityta grynaisiais, Klientas kartu su prašymu privalo pateikti gautą Pinigų priėmimo kvitą / kasos čekį. Pinigai yra grąžinami į Mokėtojo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Grąžinama sumokėta už Dovanų kuponą pinigų suma, o ne Dovanų kupono nominalo vertė. Norint grąžinti Dovanų kuponą, kuris buvo pristatytas per kurjerįtaikomas Dovanų kupono transportavimo mokestis. Mokestis apskaičiuojamas remiantis pristatymo informacija (pristatymo vieta, dovanų kuponų skaičius, pristatymo būdas ir kt.). Mokėtojui yra grąžinama už Dovanų kuponą sumokėta suma, atskaičius transportavimo mokestį.
  2.2. Įsigytą ir nepanaudotą Dovanų kuponą galima pakeisti visu Dovanų kupono galiojimo laikotarpiu. Klientas turi pateikti prašymą dėl Dovanų kupono pakeitimo, nurodant į kokį kitą Dovanų kuponą senasis turi būti pakeistas. Per 5 (penkias) kalendorines dienas Klientui išsiunčiamas naujas Dovanų kuponą į Kliento nurodytą el. paštą. Galiojimo terminas yra skaičiuojamas nuo pirmojo Dovanų kupono įsigijimo dienos, jei konkrečiam dovanų kuponui nėra taikomos trumpesnis galiojimas.
  2.3. Paslaugos Teikėjui nutraukus veiklą, taip pat dėl techninių ar kitų kliūčių negalint suteikti paslaugų, nurodytų Kliento įsigytame dovanų kupone, Klientas turi teisę Dovanų kuponą pakeisti į kitą, tokios pačios vertės kito paslaugų teikėjo Dovanų kuponą.
  2.4. Atlikęs rezervaciją Dovanų kupone nurodytu būdu, Paslaugos Gavėjas privalo sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Neatvykus pinigai už nepanaudotą Dovanų kuponą negrąžinami, t. y. laikoma, kad Dovanų kuponas yra negaliojantis.
  2.5. Visi ginčai susiję su Pardavėju yra sprendžiami tarp Kliento ir Pardavėjo derybų būdu. Jei derybų metu ginčo nepavyksta išspręsti, prašymą/skundą dėl Pardavėjo interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
 3. Kitos sąlygos
  4.1. Informacija apie Klientą yra konfidenciali ir trečiosioms šalims Pardavėjas ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
  4.2. Klientas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo sąlygomis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka. Taip pat Klientui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, nenuima varnelės nuo „Pirkimo sąlygos“, taip patvirtindamas savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas Dovanos užsakymo patvirtinimą Kliento Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  4.4. Klientui sutikus su Pirkimo sąlygomis, Klientas sutinka, kad užsakymo metu pateikti Kliento asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymui ir sklandžiam Dovanų kupono pirkimo sutarties laikymuisi. Klientas bet kuriuo metu gali kreiptis norėdamas peržiūrėti pas Pardavėją saugomus savo asmens duomenis ar su prašymu juos pašalinti.

PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA 

Įsigytą ir nepanaudotą dont-panic.lt Dovanų kuponą ar čekį galima grąžinti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo įsigijimo dienos. Klientas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo, parašant elektroninį laišką play@dont-panic.ltnurodant grąžinimo priežastį bei kupono unikalų rezervacijos kodą. Jei už Dovanų kuponą buvo apmokėta grynaisiais pinigais, Klientas privalo pateikti papildomai originalų Pinigų priėmimo kvitą / kasos čekį ar jų kopijas. Apmokėjus Dovanų kuponą bankiniu pavedimu, pinigai yra grąžinami į Mokėtojo sąskaitą. Pinigus grąžiname per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Norint grąžinti Dovanų kuponą, kuris buvo pristatytas per kurjerį,taikomas Dovanų kupono transportavimo mokestis. Mokestis apskaičiuojamas remiantis pristatymo informacija (pristatymo vieta, dovanų kuponų skaičius, pristatymo būdas ir kt.). Mokėtojui yra grąžinama už Dovanų kuponą sumokėta suma, atskaičius transportavimo mokestį.

DOVANŲ KUPONŲ PAKEITIMO GARANTIJA 

Visi dont-panic.lt dovanų kuponai yra daugiafunkciniai, todėl įsigytą ir nepanaudotą dont-panic.lt Dovanų kuponą ar čekį galima pakeisti į kitą dovanų kuponą visu jo galiojimo laikotarpiu. Klientas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl Dovanų kupono pakeitimo, parašant elektroninį laišką play@dont-panic.lt nurodant turimo kupono rezervacijos kodą bei į kokį kitą Dovanų kuponą senasis turi būti pakeistas. Per 1 (vieną) darbo dieną atsiųsime naują Dovanų kuponą į Kliento nurodytą el. pašto adresą. Naujo Dovanų kupono galiojimas bus toks pat kaip ir prieš tai įsigyto Dovanų kupono.

SAUGAUS PIRKIMO GARANTIJA

Kiekvienas apmokėjimas atliekamas per mūsų mokėjimo partnerių Paysera.lt ir PayPal apmokėjimo sistemas, kurios yra visiškai patikimos ir nuolatos tikrinamos įvairiausių institucijų, kurios yra atsakingos už saugų duomenų pateikimą ir vartotojų apsaugą. Tad nėra jokios grėsmės, kad pirkimo metu būtų kažkokiu būdu netinkamai panaudoti jūsų pateikti duomenys. Be to dont-panic.lt yra atsakinga už jūsų pateiktų duomenų saugumą ir jokiais būdais neperduoda jų trečiosioms šalims nebent tai yra įstatymų numatyta tvarka.